Membran Bio Reaktör Sistemleri

Kategori:
Genel Detaylar

Membran Bio Reaktör Sistemleri, atıksuların yüksek kirlilik giderimi ve mutlak ürün suyu kalitesi ile arıtılarak geri kazanılması amacı ile kullanılan sistemlerdir. MBR Sistemleri, membran ekipmanı sayesinde temiz suyun ve biyokütlenin fiziksel olarak filtrasyon ile ayrıldığı biyokimyasal oksidasyon prosesidir. MBR Sistemleri Batık Tip ve Kuru Tip olmak üzere iki şekilde uygulanmaktadır.

  • Çok iyi kalitede ve mutlak arıtılmış su kalitesi sağlar.
  • Bu sayede arıtılan atık su geri kazanılarak tekrar kullanılabilir.
  • Ürün Suyu Bulanıklık: <1 NTU
  • Bakteriyolojik Kirlilik: Yok
  • Yüksek MLSS (8-30 gr/lt) Konsantrasyonunda
  • Çalışabildiği için daha küçük hacimli havalandırma tankı kullanılır.
  • Çamur oluşumu azdır.
  • Çöktürme tankına ihtiyaç yoktur.
  • Atık suyun geri kazanılması sayesinde doğal kaynakların sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.
Teknik Bilgiler
Sipariş Sorgulama
  • 8 + 12 =
EnglishTurkeyRussia
Arayın
Wa.Me